Salı , 15 Ocak 2019
Download http://bigtheme.net/joomla Free Templates Joomla! 3

Satıcı faturasını abap ile oluşturmak için örnek kod

Home Forumlar SAP ERP Lojistik Modüller MM – Malzeme Yönetimi (Material Management) Satıcı faturasını abap ile oluşturmak için örnek kod

Bu konu 0 yanıt ve 1 izleyen içeriyor ve en son  SAPprof Editör tarafından 4 yıl 1 ay önce tarihinde güncellendi.

1 yazı görüntüleniyor (toplam 1)
 • Yazar
  Yazılar
 • #1236

  SAPprof Editör
  Katılımcı

  Satıcı faturası girebilmek için BAPI_INCOMINGINVOICE_CREATE fonksiyonu çağırılabilir. Aşağıdaki örnek programda nasıl yapılacağını görebilirsiniz.

  Örnek Kod :

  CONSTANTS: lc_function(27) VALUE ‘BAPI_INCOMINGINVOICE_DELETE’.

  DATA: be_data LIKE bbp_iv_be,
  h_return LIKE bapiret2 OCCURS 0 WITH HEADER LINE,
  belnr LIKE bkpf-belnr,
  gjahr LIKE bkpf-gjahr.

  DATA: ls_header TYPE bapi_incinv_create_header,
  ls_address TYPE bapi_incinv_create_addressdata,
  lt_item TYPE bapi_incinv_create_item OCCURS 0,
  lt_account TYPE bapi_incinv_create_account OCCURS 0,
  lt_glaccount TYPE bapi_incinv_create_gl_account OCCURS 0,
  lt_tax TYPE bapi_incinv_create_tax OCCURS 0,
  lt_withtax TYPE bapi_incinv_create_withtax OCCURS 0,
  lt_vendor TYPE bapi_incinv_create_vendorsplit OCCURS 0.

  CLEAR: belnr, gjahr.
  REFRESH return. CLEAR return.

  *——– get additional backend data ———————————*
  PERFORM get_data_from_backend TABLES ti_it
  ti_tax
  ti_shp
  ti_add
  ti_cmt
  return
  USING i_hd
  CHANGING be_data.
  CHECK return[] IS INITIAL.

  *——– default header text for credit memo ————————-*
  PERFORM default_header_text CHANGING i_hd.

  *——– country-specific extensions ———————————*
  PERFORM icc_before_invoice TABLES ti_it
  ti_tax
  ti_shp
  ti_add
  ti_cmt
  return
  CHANGING i_hd
  be_data.

  * gaps
  IF be_data-release >= c_release_60 AND
  i_hd-exi_ind = ‘X’.
  * call BAPIs

  IF i_hd-del_ind = ‘X’.

  * LIV reference (deletion of invoice)
  WRITE i_hd-inv_ref+00(10) TO belnr.
  WRITE i_hd-inv_ref+10(4) TO gjahr.

  * call BAPI in order to delete invoice
  CALL FUNCTION lc_function
  EXPORTING
  invoicedocnumber = belnr
  fiscalyear = gjahr
  TABLES
  return = return.

  ELSE.

  PERFORM invoice_for_bapi_fill TABLES ti_it
  ti_tax
  ti_shp
  ti_cmt
  ti_add
  ti_exr
  lt_item
  lt_account
  lt_glaccount
  lt_tax
  lt_withtax
  lt_vendor
  return
  USING i_hd
  CHANGING ls_header
  ls_address
  be_data.

  CHECK return[] IS INITIAL.

  CALL FUNCTION ‘BAPI_INCOMINGINVOICE_CREATE’
  EXPORTING
  headerdata = ls_header
  addressdata = ls_address
  IMPORTING
  invoicedocnumber = belnr
  fiscalyear = gjahr
  TABLES
  itemdata = lt_item
  accountingdata = lt_account
  glaccountdata = lt_glaccount
  taxdata = lt_tax
  withtaxdata = lt_withtax
  vendoritemsplitdata = lt_vendor
  return = return.

  LOOP AT return WHERE type CA ‘EA’.
  EXIT.
  ENDLOOP.

  IF sy-subrc = 0.
  REFRESH return. CLEAR return.
  CALL FUNCTION ‘BAPI_INCOMINGINVOICE_PARK’
  EXPORTING
  headerdata = ls_header
  addressdata = ls_address
  IMPORTING
  invoicedocnumber = belnr
  fiscalyear = gjahr
  TABLES
  itemdata = lt_item
  accountingdata = lt_account
  glaccountdata = lt_glaccount
  taxdata = lt_tax
  withtaxdata = lt_withtax
  vendoritemsplitdata = lt_vendor
  return = return.
  ENDIF.
  ENDIF.

  ELSE.

  *——– non-PO invoice ———————————————-*
  IF be_data-ivtype = c_ivtype_fi.
  CALL FUNCTION ‘BBP_NON_PO_INVOICE’
  EXPORTING
  i_hd = i_hd
  iv_simu = space
  IMPORTING
  e_belnr = belnr
  e_gjahr = gjahr
  TABLES
  ti_it = ti_it
  ti_tax = ti_tax
  ti_shp = ti_shp
  ti_add = ti_add
  ti_cmt = ti_cmt
  ti_exr = ti_exr
  return = return
  EXCEPTIONS
  OTHERS = 1.

  CHECK return[] IS INITIAL.

  * ——- Obligo buchen ———————— *
  IF NOT ti_cmt IS INITIAL.
  REFRESH h_return. CLEAR h_return.
  CALL FUNCTION ‘BBP_ACC_PURCHASE_ORDER_POST’
  EXPORTING
  i_with_commit = space
  TABLES
  purchaseorder = ti_cmt
  return = h_return
  EXCEPTIONS
  error_message = 1
  OTHERS = 2.
  CASE sy-subrc.
  WHEN 1.
  PERFORM fill_return TABLES return
  USING sy-msgty
  sy-msgid
  sy-msgno
  sy-msgv1
  sy-msgv2
  sy-msgv3
  sy-msgv4.
  WHEN 2.
  PERFORM fill_return TABLES return
  USING ‘A’
  ‘M8’
  ‘008’
  ‘BBP_ACC_PURCHASE_ORDER_POST’
  ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘.
  ENDCASE.
  IF NOT h_return[] IS INITIAL.
  PERFORM fill_return TABLES return
  USING h_return-type
  h_return-id
  h_return-number
  h_return-message_v1
  h_return-message_v2
  h_return-message_v3
  h_return-message_v4.
  ENDIF.
  ENDIF.

  *——– PO invoice ————————————————–*
  ELSE.
  CALL FUNCTION ‘BBP_INVOICE_CREATE_4X’ “#EC *
  EXPORTING
  i_hd = i_hd
  be_data = be_data
  IMPORTING
  e_belnr = belnr
  e_gjahr = gjahr
  TABLES
  ti_it = ti_it
  ti_tax = ti_tax
  ti_shp = ti_shp
  ti_add = ti_add
  ti_exr = ti_exr
  EXCEPTIONS
  error_message = 1
  OTHERS = 2.
  CASE sy-subrc.
  WHEN 1.
  PERFORM fill_return TABLES return
  USING sy-msgty
  sy-msgid
  sy-msgno
  sy-msgv1
  sy-msgv2
  sy-msgv3
  sy-msgv4.
  WHEN 2.
  PERFORM fill_return TABLES return
  USING ‘A’
  ‘M8’
  ‘008’
  ‘BBP_INVOICE_CREATE_4X’
  ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘.
  ENDCASE.
  ENDIF.

  * Gaps
  ENDIF.

  *——– country-specific extensions ———————————*
  PERFORM icc_after_invoice TABLES ti_it
  ti_tax
  ti_shp
  ti_add
  ti_cmt
  return
  CHANGING i_hd
  be_data
  belnr
  gjahr.

  * check for E- and A-messages
  LOOP AT return WHERE type CA ‘EA’.
  EXIT.
  ENDLOOP.

  * export document number if posted or deleted
  IF sy-subrc IS INITIAL.
  EXIT.
  ELSEIF NOT belnr IS INITIAL.
  IF be_data-release >= c_release_60 AND
  i_hd-exi_ind = ‘X’ AND
  i_hd-del_ind = ‘X’.
  PERFORM fill_return TABLES return
  USING ‘I’
  ‘M8’
  ‘257’
  belnr
  ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘.
  ELSE.
  PERFORM fill_return TABLES return
  USING ‘I’
  ‘M8’
  ‘060’
  belnr
  ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘.
  ENDIF.
  * add gjahr if a suitable message can be found
  ENDIF.

  e_belnr = belnr.
  e_gjahr = gjahr.

  ENDFUNCTION.
  *&———————————————————————*
  *& Form GET_DATA_FROM_BACKEND
  *&———————————————————————*
  * text
  *———————————————————————-*
  * –>P_TI_IT text *
  * –>P_TI_TAX text *
  * –>P_TI_SHP text *
  * –>P_TI_ADD text *
  * –>P_TI_CMT text *
  * –>P_I_HD text *
  * <--P_BE_DATA text * *----------------------------------------------------------------------* FORM get_data_from_backend TABLES ti_it STRUCTURE bbp_iv_it ti_tax STRUCTURE bbp_iv_tax ti_shp STRUCTURE bbp_iv_shp ti_add STRUCTURE bbp_iv_add ti_cmt STRUCTURE bbpacpo01 return STRUCTURE bapiret2 USING i_hd STRUCTURE bbp_iv_hd CHANGING be_data STRUCTURE bbp_iv_be. *-------- get release of backend system -------------------------------* CALL FUNCTION 'BBP_GET_RELEASE' IMPORTING ev_release_constant = be_data-release et_return = return[] EXCEPTIONS OTHERS = 0. *-------- get t001 data -----------------------------------------------* CALL FUNCTION 'FI_COMPANY_CODE_DATA' EXPORTING i_bukrs = i_hd-company IMPORTING e_t001 = t001 EXCEPTIONS error_message = 1 OTHERS = 2. IF NOT sy-subrc IS INITIAL. PERFORM fill_return TABLES return USING 'A' 'M8' '008' 'FI_COMPANY_CODE_DATA' ' ' ' ' ' '. EXIT. ENDIF. be_data-hwaer = t001-waers. be_data-ktopl = t001-ktopl. *-------- get exchange rate -------------------------------------------* CALL FUNCTION 'READ_EXCHANGE_RATE' EXPORTING date = sy-datlo foreign_currency = i_hd-currency local_currency = be_data-hwaer IMPORTING exchange_rate = be_data-rate EXCEPTIONS error_message = 1 OTHERS = 2. IF NOT sy-subrc IS INITIAL. PERFORM fill_return TABLES return USING 'A' 'M8' '008' 'READ_EXCHANGE_RATE' ' ' ' ' ' '. EXIT. ENDIF. *-------- set parameters; call customer exit --------------------------* PERFORM document_type TABLES ti_it ti_tax ti_shp ti_add USING i_hd CHANGING be_data. *-------- determine type of invoice: PO or NON-PO ---------------------* IF NOT i_hd-mm_po_ind IS INITIAL. IF i_hd-mm_po_ind = 'J'. be_data-ivtype = c_ivtype_mm. ELSE. be_data-ivtype = c_ivtype_fi. ENDIF. ELSE. * check: does PO exist in backend ? LOOP AT ti_it WHERE po_number NE space. EXIT. ENDLOOP. SELECT SINGLE * FROM ekko WHERE ebeln = ti_it-po_number. IF sy-subrc IS INITIAL. be_data-ivtype = c_ivtype_mm. ELSE. be_data-ivtype = c_ivtype_fi. ENDIF. ENDIF.

1 yazı görüntüleniyor (toplam 1)

Bu konuyu yanıtlamak için giriş yapmış olmalısınız.