Salı , 15 Ocak 2019
Download http://bigtheme.net/joomla Free Templates Joomla! 3

SD satış siparişi değiştirme kod örneği

Home Forumlar SAP ABAP Forum ABAP Genel SD satış siparişi değiştirme kod örneği

Bu konu 0 yanıt ve 1 izleyen içeriyor ve en son  Sinan Dilaver tarafından 3 yıl 5 ay önce tarihinde güncellendi.

1 yazı görüntüleniyor (toplam 1)
 • Yazar
  Yazılar
 • #4215

  Sinan Dilaver
  Yönetici

  *———————————————————————-*
  * CRM SİPARİŞLERİNDEKİ MİKTAR DEĞİŞİKLİKLERİ RAPORU
  *———————————————————————-*
  * Bu siparişler üzerinde yapılan miktar değişikliklerini listeler.
  *———————————————————————-*
  REPORT zsd_r_siparis_degisikligi .

  *— DICTIONARY STRUCTURES
  TABLES:
  vbak, “SD siparişi
  vbap, “SD siparişinin kalemleri
  cdhdr, “Değişiklik belgesi
  cdpos. “Değişiklik satırları

  *— VARIABLES
  DATA:
  BEGIN OF itab OCCURS 0,
  vkorg LIKE vbak-vkorg, “Satış organizasyonu
  vtweg LIKE vbak-vtweg, “Dağıtım kanalı
  spart LIKE vbak-spart, “Bölüm
  vkgrp LIKE vbak-vkgrp, “Satış grubu
  vkbur LIKE vbak-vkbur, “Satış bürosu
  auart LIKE vbak-auart, “Belge türü
  vbeln LIKE vbak-vbeln, “Belge numarası
  posnr LIKE vbap-posnr, “Belge kalemi
  icon(4), “Değişiklik tipi
  uname LIKE cdhdr-username, “Değiştiren
  matnr LIKE vbap-matnr, “Malzeme
  maktx LIKE makt-maktx, “Malzeme tanımı
  meng1 LIKE vbap-kwmeng, “İlk miktar
  vrkm1 LIKE vbap-vrkme, “ÖB
  meng2 LIKE vbap-kwmeng, “Son miktar
  vrkm2 LIKE vbap-vrkme, “ÖB
  udate LIKE cdhdr-udate, “Değişiklik tarihi
  erdat LIKE vbak-erdat, “Yaratma tarihi
  vdatu LIKE vbak-vdatu, “İstenen teslimat tarihi
  END OF itab.

  * Değişiklik detayları
  DATA:
  BEGIN OF icdpos OCCURS 0,
  tabname LIKE cdpos-tabname, “Tablo
  fname LIKE cdpos-fname, “Alan adı
  tabkey LIKE cdpos-tabkey, “Tablo anahtarı
  chngind LIKE cdpos-chngind, “Değişiklik türü
  changenr LIKE cdpos-changenr, “Değişiklik numarası
  udate LIKE cdhdr-udate, “Değişiklik tarihi
  uname LIKE cdhdr-username, “Değiştiren kullanıcı
  unit_old LIKE cdpos-unit_old, “Eski değer
  value_old LIKE cdpos-value_old, “Yeni değer
  END OF icdpos.

  * Silinmiş siparişler veya sipariş kalemleri
  DATA:
  BEGIN OF idel OCCURS 0,
  vbeln LIKE vbak-vbeln,
  posnr LIKE vbap-posnr,
  udate LIKE cdhdr-udate,
  uname LIKE cdhdr-username,
  tabkey LIKE cdpos-tabkey,
  END OF idel.

  * Eski miktar ve ölçü birimi
  DATA:
  BEGIN OF old,
  menge LIKE vbap-kwmeng,
  meins LIKE vbap-vrkme,
  END OF old.

  DATA:
  f_nqc TYPE c, “Miktar değişikliği yoksa ‘X’
  r_tabname TYPE RANGE OF cdpos-tabname WITH HEADER LINE,
  r_fname TYPE RANGE OF cdpos-fname WITH HEADER LINE,
  r_chngind TYPE RANGE OF cdpos-chngind WITH HEADER LINE.

  * ALV değişkenleri
  INCLUDE .
  TYPE-POOLS: slis.
  DATA gt_fieldcat TYPE slis_fieldcat_alv OCCURS 1 WITH HEADER LINE.
  DATA lt_events TYPE slis_t_event.
  DATA ls_layout TYPE slis_layout_alv.
  DATA i_grid_title TYPE lvc_title.
  DATA h_variant LIKE disvariant.
  DATA gt_top_of_page TYPE slis_t_listheader.

  CONSTANTS:
  c_f2code LIKE sy-ucomm VALUE ‘DBLCLK’,
  c_user_command TYPE slis_formname VALUE ‘USER_COMMAND’.

  CONSTANTS:
  c_vb LIKE cdhdr-objectclas VALUE ‘VERKBELEG’, “SD belgesi
  c_decimals TYPE i VALUE ‘3’. “Ondalık haneler

  *— SELECTION SCREEN
  SELECTION-SCREEN BEGIN OF BLOCK b1 WITH FRAME TITLE text-010.
  SELECT-OPTIONS:
  s_vkorg FOR vbak-vkorg OBLIGATORY, “Satış organizasyonu
  s_vtweg FOR vbak-vtweg, “Dağıtım kanalı
  s_spart FOR vbak-spart, “Bölüm
  s_vkbur FOR vbak-vkbur, “Satış bürosu
  s_vkgrp FOR vbak-vkgrp, “Satış grubu
  s_auart FOR vbak-auart, “Sipariş türü
  s_erdat FOR vbak-erdat , “Yaratma tarihi
  s_udate FOR cdhdr-udate OBLIGATORY, “Değişiklik tarihi
  s_vdatu FOR vbak-vdatu, “İstenen teslimat tarihi
  s_vbeln FOR vbak-vbeln. “Sipariş numarası
  SELECTION-SCREEN SKIP.
  SELECT-OPTIONS:
  s_prodh FOR vbap-prodh, “Ürün hiyerarşisi
  s_matnr FOR vbap-matnr, “Malzeme
  s_werks FOR vbap-werks, “Üretim yeri
  s_lgort FOR vbap-lgort. “Depo yeri
  SELECTION-SCREEN END OF BLOCK b1.

  *— START OF SELECTION
  START-OF-SELECTION.
  PERFORM fill_ranges.
  PERFORM read_crm_orders.
  PERFORM append_deleted_items.
  PERFORM fill_texts.
  PERFORM write_list.

  *— SUBROUTINES
  *&———————————————————————*
  *& Form fill_ranges
  *&———————————————————————*
  FORM fill_ranges.

  * Değişiklik belgesi seçimi için varsayılan değerleri doldur. Sadece
  * miktar değişiklikleri ve sipariş reddi ile ilgilendiğimiz için bunlar
  * dışındaki değişiklikleri almamız gerekmiyor.

  REFRESH: r_tabname, r_fname, r_chngind.

  * Tablo adı = { VBAP, VBEP }
  * Sadece kalem ve termin değişiklikleri
  r_tabname-sign = ‘I’.
  r_tabname-option = ‘EQ’.
  r_tabname-low = ‘VBAP’.
  APPEND r_tabname.
  r_tabname-low = ‘VBEP’.
  APPEND r_tabname.

  * Alan adı = { KEY, WMENG }
  * Sadece miktar değişikliği veya satır silinmesi
  r_fname-sign = ‘I’.
  r_fname-option = ‘EQ’.
  r_fname-low = ‘KEY’.
  APPEND r_fname.
  r_fname-low = ‘WMENG’.
  APPEND r_fname.

  * Değişiklik türü = {D,U}
  * Sadece güncellemeler ve kayıt silinmesi
  r_chngind-sign = ‘I’.
  r_chngind-option = ‘EQ’.
  r_chngind-low = ‘D’.
  APPEND r_chngind.
  r_chngind-low = ‘U’.
  APPEND r_chngind.

  ENDFORM. ” fill_ranges

  *&———————————————————————*
  *& Form read_crm_orders
  *&———————————————————————*
  FORM read_crm_orders.

  SELECT vbak~vbeln vbak~erdat vbak~auart vbak~vkorg
  vbak~vtweg vbak~spart vbak~vkgrp vbak~vkbur
  vbak~vdatu vbap~posnr vbap~matnr vbap~abgru
  vbap~kwmeng vbap~vrkme
  INTO (vbak-vbeln, vbak-erdat, vbak-auart, vbak-vkorg,
  vbak-vtweg, vbak-spart, vbak-vkgrp, vbak-vkbur,
  vbak-vdatu, vbap-posnr, vbap-matnr, vbap-abgru,
  vbap-kwmeng, vbap-vrkme)
  FROM vbak INNER JOIN vbap ON vbap~vbeln = vbak~vbeln
  WHERE vbak~vbeln IN s_vbeln AND “SD siparişi numarası
  vbak~erdat IN s_erdat AND “Yaratma tarihi
  vbak~auart IN s_auart AND “Belge türü
  vbak~vkorg IN s_vkorg AND “Satış organizasyonu
  vbak~vtweg IN s_vtweg AND “Dağıtım kanalı
  vbak~spart IN s_spart AND “Bölüm (başlık)
  vbak~vkgrp IN s_vkgrp AND “Satış grubu
  vbak~vkbur IN s_vkbur AND “Satış bürosu
  vbak~vdatu IN s_vdatu AND “İstenen teslimat tarihi
  vbap~matnr IN s_matnr AND “Malzeme
  vbap~prodh IN s_prodh AND “Ürün hiyerarşisi
  vbap~werks IN s_werks AND “Üretim yeri
  vbap~lgort IN s_lgort AND “Depo yeri
  EXISTS ( SELECT * “Değişiklik olan kayıtlar
  FROM cdhdr
  WHERE objectclas = c_vb AND
  objectid = vbak~vbeln AND
  udate IN s_udate ). “Değişiklik tarihi

  * Siparişe ait değişiklikleri oku
  PERFORM read_changedocuments.
  * Bizim ilgilendiğimiz bir değişiklik yoksa devam etme
  CHECK NOT icdpos[] IS INITIAL OR NOT vbap-abgru IS INITIAL.
  * Değişikliklerin işlenmesi
  PERFORM interpret_changes.
  * Tabloyu doldur
  PERFORM fill_itab.

  CLEAR icdpos.
  REFRESH icdpos.

  ENDSELECT.

  ENDFORM. ” read_crm_orders

  *&———————————————————————*
  *& Form read_changedocuments
  *&———————————————————————*
  FORM read_changedocuments.

  * Bu siparişe ait değişiklikler henüz okunmamışsa devam et
  CHECK icdpos[] IS INITIAL.

  * Değişiklik nelgelerini oku
  SELECT objectclas
  objectid
  changenr
  username
  udate
  INTO (cdhdr-objectclas,
  cdhdr-objectid,
  cdhdr-changenr,
  cdhdr-username,
  cdhdr-udate)
  FROM cdhdr “Başlık verileri
  WHERE objectclas = c_vb AND
  objectid = vbak-vbeln AND
  udate IN s_udate AND
  planchngnr = space.

  SELECT tabname
  tabkey
  fname
  chngind
  unit_old
  value_old
  INTO (cdpos-tabname,
  cdpos-tabkey,
  cdpos-fname,
  cdpos-chngind,
  cdpos-unit_old,
  cdpos-value_old)
  FROM cdpos “Değişiklik detayları
  WHERE objectclas = cdhdr-objectclas AND
  objectid = cdhdr-objectid AND
  changenr = cdhdr-changenr AND
  tabname IN r_tabname AND
  fname IN r_fname AND
  chngind IN r_chngind.

  * IF cdpos-chngind = ‘D’.
  * CHECK cdpos-tabname = ‘VBAP’.
  * ENDIF.

  icdpos-changenr = cdhdr-changenr.
  icdpos-tabname = cdpos-tabname.
  icdpos-tabkey = cdpos-tabkey.
  icdpos-fname = cdpos-fname.
  icdpos-chngind = cdpos-chngind.
  icdpos-udate = cdhdr-udate.
  icdpos-uname = cdhdr-username.
  icdpos-unit_old = cdpos-unit_old.
  icdpos-value_old = cdpos-value_old.
  APPEND icdpos.

  ENDSELECT.
  ENDSELECT.

  ENDFORM. ” read_changedocuments

  *&———————————————————————*
  *& Form interpret_changes
  *&———————————————————————*
  FORM interpret_changes.

  * Bulunan değişiklikler doğrudan listenmek yerine sadece sipariş kalemi
  * bazında miktar değişimine yol açan değişikliklerin ilk ve son halleri
  * gösterildiği için eldeki değişikliklerin ne olduklarının anlaşılması
  * gerekiyor. Bundan sonra da aynı bağlam içindeki değişikliklerin oluş
  * sırasına göre düzenlenip ilk ve son değişiklikler arasındaki
  * değişimlerin elenmesi gerekiyor.

  * Değişiklik tablosu bir seferde tek siparişe ait bilgi tuttuğu için
  * sıralamadaki anahtar alanlar aşağıdaki gibidir. Bu alanlardan ilk 4
  * tanesi aynı bağlamda çalıştığımızı anlamamıza yararken sonuncusu o
  * değişikliklerin hangi sırayla yapıldığını anlamaya yarar.
  * 1) Tablo adı TABNAME -> Ne değişmiş ?
  * 2) Alan adı FNAME -> Ne değişmiş ?
  * 3) Tablo anahtarı TABKEY -> Hangi kayıt değişmiş ?
  * 4) Değişiklik tip CHNDIND -> Ne tür bir değişiklik olmuş ?
  * 5) Değişiklik no CHANGENR -> Ne zaman (hangi sırayla) değişmiş ?

  PERFORM delete_duplicates.
  PERFORM get_quantity_changes.

  ENDFORM. ” interpret_changes

  *&———————————————————————*
  *& Form delete_duplicates
  *&———————————————————————*
  FORM delete_duplicates.

  * Silinen kalemlerin bilgisini tut
  PERFORM store_deleted_items.

  * Sıralama
  SORT icdpos BY tabname fname tabkey chngind changenr.

  * Aynı konudaki değişikliklerin sadece en eskisini bırak. Bu siparişin o
  * alanına ait ilk değeri bulmak için gerekli.
  DELETE ADJACENT DUPLICATES FROM icdpos
  COMPARING tabname fname tabkey chngind.

  ENDFORM. ” delete_duplicates

  *&———————————————————————*
  *& Form store_deleted_items
  *&———————————————————————*
  FORM store_deleted_items.

  * Silinen kalemler yukarıdaki sipariş/kalem döngüsünden gelmeyeceği için
  * bunların bir yere alınıp sonradan listeye eklenmesi gerekir.

  CLEAR idel.

  LOOP AT icdpos WHERE chngind = ‘D’. “Silinenler
  idel-vbeln = vbak-vbeln. “Sipariş numarası
  idel-posnr = icdpos-tabkey+13(6). “Kalem numarası
  idel-udate = icdpos-udate. “Silme tarihi
  idel-uname = icdpos-uname. “Silen kullanıcı
  idel-tabkey = icdpos-tabkey. “Tablo anahtarı
  COLLECT idel.
  DELETE icdpos. “Tekrar işlenmesin
  ENDLOOP.

  ENDFORM. ” store_deleted_items

  *&———————————————————————*
  *& Form get_quantity_changes
  *&———————————————————————*
  FORM get_quantity_changes.

  * Sipariş kalemindeki ilk miktar değişikliğindeki eski değer alanı o
  * kalemin ilk miktarını göstermektedir. Bu değerin bulunması aşağıda
  * yapılıyor. Miktar değişiklikleri kalemde yapılsa bile değişiklik
  * belgesinde termin satırı bazında tutulduğu için değişen termin
  * satırlarının eski miktarlarının toplamı kalemin eski miktarı olarak
  * kabul ediliyor.

  DATA:
  l_tabkey TYPE RANGE OF cdpos-tabkey WITH HEADER LINE,
  l_qty LIKE vbap-kwmeng.

  CLEAR l_tabkey.
  REFRESH l_tabkey.

  * Sipariş kaleminin tüm terminlerini seç
  l_tabkey-sign = ‘I’.
  l_tabkey-option = ‘CP’.
  CONCATENATE sy-mandt vbak-vbeln vbap-posnr ‘*’ INTO l_tabkey-low.
  APPEND l_tabkey.

  * Değişiklikler bul
  CLEAR old.
  LOOP AT icdpos WHERE tabname = ‘VBEP’ AND
  fname = ‘WMENG’ AND
  tabkey IN l_tabkey AND
  chngind = ‘U’.

  LOOP AT idel WHERE tabkey = icdpos-tabkey.
  EXIT.
  ENDLOOP.
  IF sy-subrc IS INITIAL.
  EXIT.
  ENDIF.
  CLEAR l_qty.
  CHECK icdpos-value_old CO ‘0123456789 ‘.
  l_qty = icdpos-value_old / 10 ** c_decimals.
  ADD l_qty TO old-menge.
  old-meins = icdpos-unit_old.
  ENDLOOP.

  * Miktar değişikliği var mı ?
  IF sy-subrc IS INITIAL. “Var
  CLEAR f_nqc.
  ELSE. “Yok
  f_nqc = ‘X’.
  ENDIF.

  ENDFORM. ” get_quantity_changes
  *&———————————————————————*
  *& Form fill_itab
  *&———————————————————————*
  FORM fill_itab.

  * Çıkış tablosunun doldurulması aşağıda yapılıyor. Red nedenine bağlı
  * miktar sıfırlamaları gibi bazı işlemler de burada kotarılıyor.

  * Gösterilecek değişiklik var mı ?
  CHECK NOT vbap-abgru IS INITIAL OR f_nqc IS INITIAL.

  * SD sipariş başlığı
  itab-vbeln = vbak-vbeln. “Belge numarası
  itab-erdat = vbak-erdat. “Yaratma tarihi
  itab-auart = vbak-auart. “Belge türü
  itab-vkorg = vbak-vkorg. “Satış organizasyonu
  itab-vtweg = vbak-vtweg. “Dağıtım kanalı
  itab-spart = vbak-spart. “Bölüm
  itab-vkgrp = vbak-vkgrp. “Satış grubu
  itab-vkbur = vbak-vkbur. “Satış bürosu
  itab-vdatu = vbak-vdatu. “İstenen teslimat tarihi

  * Değişiklik belgesi başlığı
  itab-udate = cdhdr-udate. “Değişiklik tarihi
  itab-uname = cdhdr-username. “Değiştiren

  * SD sipariş kalemi
  itab-posnr = vbap-posnr. “Belge kalemi
  itab-matnr = vbap-matnr. “Malzeme

  * Red nedeni yoksa sorun yok
  IF vbap-abgru IS INITIAL. “Red nedeni yoksa
  itab-meng2 = vbap-kwmeng. “Son miktar
  itab-vrkm2 = vbap-vrkme. “Son ÖB
  itab-meng1 = old-menge. “İlk miktar
  itab-vrkm1 = old-meins. “İlk ÖB
  IF NOT itab-vrkm1 IS INITIAL.
  itab-icon = icon_compare.
  ELSE.
  itab-icon = icon_system_help.
  ENDIF.
  * Red nedeni varsa yeni miktar 0 olarak kabul ediliyor.
  ELSE. “Red nedeni varsa
  CLEAR itab-meng2. “Son miktar = 0
  itab-vrkm2 = vbap-vrkme. “Son ÖB
  itab-icon = icon_incomplete.
  IF f_nqc = ‘X’. “Miktar hiç değişmemiş
  itab-meng1 = vbap-kwmeng. “Son miktar
  itab-vrkm1 = vbap-vrkme. “Son ÖB
  ELSE. “Miktar değişikliği var
  itab-meng1 = old-menge. “İlk miktar
  itab-vrkm1 = old-meins. “İlk ÖB
  ENDIF.
  ENDIF.

  * Bir seri değişikliğe rağmen miktarlar aynı kalmışsa değişiklik yok
  * varsayılır.
  IF NOT itab-meng1 = itab-meng2 OR NOT itab-vrkm1 = itab-vrkm2.
  APPEND itab.
  ENDIF.
  CLEAR itab.

  ENDFORM. ” fill_itab
  *&———————————————————————*
  *& Form append_deleted_items
  *&———————————————————————*
  FORM append_deleted_items.

  LOOP AT idel.

  READ TABLE itab WITH KEY vbeln = idel-vbeln posnr = idel-posnr.
  CHECK NOT sy-subrc IS INITIAL.

  READ TABLE itab WITH KEY vbeln = idel-vbeln.
  CHECK sy-subrc IS INITIAL.

  CLEAR: itab-matnr, itab-maktx,
  itab-meng1, itab-vrkm1, itab-meng2, itab-vrkm2.
  itab-icon = icon_delete.
  itab-posnr = idel-posnr.
  itab-udate = idel-udate.
  itab-uname = idel-uname.
  APPEND itab.

  ENDLOOP.

  SORT itab BY vkorg vtweg spart vkgrp vkbur auart erdat
  vdatu vbeln posnr udate uname.

  ENDFORM. ” append_deleted_items
  *&———————————————————————*
  *& Form fill_texts
  *&———————————————————————*
  FORM fill_texts.

  LOOP AT itab.
  CHECK NOT itab-matnr IS INITIAL.
  SELECT SINGLE maktx
  INTO itab-maktx
  FROM makt
  WHERE matnr = itab-matnr AND
  spras = sy-langu.
  CHECK sy-subrc IS INITIAL.
  MODIFY itab.
  ENDLOOP.

  ENDFORM. ” fill_texts

  *&———————————————————————*
  *& Form write_list
  *&———————————————————————*
  FORM write_list.

  PERFORM eventtab_build.
  PERFORM commentary_build.
  PERFORM reuse_alv_fieldcatalog_merge.
  PERFORM modify_field_catalog.
  PERFORM reuse_alv_grid_display.

  ENDFORM. ” write_list
  *&———————————————————————*
  *& Form eventtab_build
  *&———————————————————————*
  FORM eventtab_build.

  DATA: ls_event TYPE slis_alv_event.

  CALL FUNCTION ‘REUSE_ALV_EVENTS_GET’
  EXPORTING
  i_list_type = 0
  IMPORTING
  et_events = lt_events.
  READ TABLE lt_events WITH KEY name = slis_ev_top_of_page
  INTO ls_event.
  IF sy-subrc = 0.
  MOVE ‘TOP_OF_PAGE’ TO ls_event-form.
  APPEND ls_event TO lt_events.
  ENDIF.

  ENDFORM. ” eventtab_build
  *&———————————————————————*
  *& Form commentary_build
  *&———————————————————————*
  FORM commentary_build.

  DATA ls_line TYPE slis_listheader.

  CLEAR ls_line.
  ls_line-typ = ‘H’.
  * LS_LINE-KEY: not used for this type
  ls_line-info = text-100.
  APPEND ls_line TO gt_top_of_page.

  * Kopfinfo: Typ S
  * CLEAR ls_line.
  * ls_line-typ = ‘S’.
  * ls_line-key = text-080.
  * ls_line-info = p_prdha.
  * APPEND ls_line TO gt_top_of_page.
  * ls_line-key = text-090.
  * ls_line-info = p_kschl.
  * APPEND ls_line TO gt_top_of_page.

  ENDFORM. ” commentary_build

  *&———————————————————————*
  *& Form reuse_alv_fieldcatalog_merge
  *&———————————————————————*
  FORM reuse_alv_fieldcatalog_merge.

  CALL FUNCTION ‘REUSE_ALV_FIELDCATALOG_MERGE’
  EXPORTING
  i_program_name = ‘ZSD_R_SIPARIS_DEGISIKLIGI’
  i_internal_tabname = ‘ITAB’
  i_inclname = ‘ZSD_R_SIPARIS_DEGISIKLIGI’
  CHANGING
  ct_fieldcat = gt_fieldcat[].

  ENDFORM. ” reuse_alv_fieldcatalog_merge

  *&———————————————————————*
  *& Form modify_field_catalog
  *&———————————————————————*
  FORM modify_field_catalog.

  LOOP AT gt_fieldcat .
  CASE gt_fieldcat-fieldname.
  WHEN ‘MENG1’.
  gt_fieldcat-seltext_l = text-090.
  gt_fieldcat-seltext_m = text-090.
  gt_fieldcat-seltext_s = text-090.
  gt_fieldcat-reptext_ddic = text-090.
  gt_fieldcat-qfieldname = ‘VRKM1’.
  gt_fieldcat-qtabname = ‘ITAB’.
  WHEN ‘MENG2’.
  gt_fieldcat-seltext_l = text-080.
  gt_fieldcat-seltext_m = text-080.
  gt_fieldcat-seltext_s = text-080.
  gt_fieldcat-reptext_ddic = text-080.
  gt_fieldcat-qfieldname = ‘VRKM2’.
  gt_fieldcat-qtabname = ‘ITAB’.
  WHEN ‘UDATE’.
  gt_fieldcat-seltext_l = text-070.
  gt_fieldcat-seltext_m = text-070.
  gt_fieldcat-seltext_s = text-070.
  gt_fieldcat-reptext_ddic = text-070.
  WHEN ‘UNAME’.
  gt_fieldcat-seltext_l = text-060.
  gt_fieldcat-seltext_m = text-060.
  gt_fieldcat-seltext_s = text-060.
  gt_fieldcat-reptext_ddic = text-060.
  WHEN ‘ICON’.
  gt_fieldcat-seltext_l = text-050.
  gt_fieldcat-seltext_m = text-050.
  gt_fieldcat-seltext_s = text-050.
  gt_fieldcat-reptext_ddic = text-050.
  WHEN ‘VRKM1’ OR ‘VRKM2’.
  gt_fieldcat-seltext_l = text-040.
  gt_fieldcat-seltext_m = text-040.
  gt_fieldcat-seltext_s = text-040.
  gt_fieldcat-reptext_ddic = text-040.
  ENDCASE.
  MODIFY gt_fieldcat.
  ENDLOOP.

  ls_layout-colwidth_optimize = ‘X’.
  ls_layout-zebra = ”.
  ls_layout-f2code = c_f2code.

  ENDFORM. ” modify_field_catalog

  *&———————————————————————*
  *& Form reuse_alv_grid_display
  *&———————————————————————*
  FORM reuse_alv_grid_display.

  CALL FUNCTION ‘REUSE_ALV_GRID_DISPLAY’
  EXPORTING
  i_callback_program = ‘ZSD_R_SIPARIS_DEGISIKLIGI’
  i_callback_user_command = c_user_command
  is_layout = ls_layout
  it_fieldcat = gt_fieldcat[]
  i_grid_title = i_grid_title
  it_events = lt_events
  is_variant = h_variant
  i_save = ‘A’
  TABLES
  t_outtab = itab.

  ENDFORM. ” reuse_alv_grid_display

  *&———————————————————————*
  *& Form TOP_OF_PAGE
  *&———————————————————————*
  FORM top_of_page.

  CALL FUNCTION ‘REUSE_ALV_COMMENTARY_WRITE’
  EXPORTING
  it_list_commentary = gt_top_of_page.

  ENDFORM. ” top_of_page

  *———————————————————————*
  * FORM USER_COMMAND *
  * Interactiv functions *
  *———————————————————————*
  * –> r_ucomm – from user called function *
  * –> rs_selfield – structur of the selected list line *
  *———————————————————————*
  FORM user_command USING r_ucomm LIKE sy-ucomm
  rs_selfield TYPE slis_selfield.

  * Belge numarası ustune çift tıklanmışsa ilgili belgeye git

  CHECK r_ucomm = c_f2code. “Çift tık
  CHECK rs_selfield-tabindex > 0. “Liste satırında bir yer

  * Satırı oku
  READ TABLE itab INDEX rs_selfield-tabindex TRANSPORTING vbeln.

  CHECK sy-subrc IS INITIAL.

  CASE rs_selfield-fieldname.
  WHEN ‘VBELN’.
  CHECK NOT itab-vbeln IS INITIAL.
  SET PARAMETER ID ‘AUN’ FIELD itab-vbeln.
  CALL TRANSACTION ‘VA03’ AND SKIP FIRST SCREEN.
  ENDCASE.

  ENDFORM.

1 yazı görüntüleniyor (toplam 1)

Bu konuyu yanıtlamak için giriş yapmış olmalısınız.