Masraf Çeşidi Grubu

Masraf Çeşidi Grubu

Masraf çeşidi grubu adımında masraf çeşidi gruplarına ait işlemler yapılır. Bu işlemler masraf çeşidi gruplarını yaratmak, değiştirmek ve görüntülemek için kullanılan işlemlerdir. Yine menü adımları kullanılabileceği gibi, eğer işlem kodu biliniyorsa (işlem kodları menü adımında ilgili işlemin yanında yazılı olan kodlardır) komut satırına işlem kodu yazılarak da bu işlemler gerçekleştirilebilir.

 

Çizim 1.7 Masraf çeşidi grubu işlem kodları

Yarat

“Yarat” işlemi sistemde yeni masraf çeşidi grubu tanımlamaya yarayan işlemdir. Menü yolu kullanılabileceği gibi, eğer işlemin kodu biliniyorsa işlem kodu kullanılarak da işleme girilebilir. Bunun için komut satırına işlem kodu olan “KAH1” yazarak “Enter” tuşuna basmak yeterli olacaktır. Masraf çeşidi için belirlenen kod ilgili alana girilerek masraf çeşidi grubu yaratılır. Masraf çeşidi grubu, referans gösterilerek de yaratma işlemi gerçekleştirilebilir.

Çizim 1.8 Masraf çeşidi grubu yarat başlangıç ekranı

 

Yaratılacak olan masraf çeşidi kodu yazılarak “Enter” tuşuna basılır. Açılan ekranda yaratılan masraf çeşidi grubuyla aynı düzeyde veya alt düzeyde yeni masraf çeşidi grupları yaratılabileceği gibi, bu masraf çeşidi gruplarına birincil masraf çeşitleri de bağlanabilir. Örneğin “amortisman” isimli bir masraf çeşidi grubu yaratılarak aşağıdaki ekranda bu gruba bir masraf çeşidi bağlanmıştır. Bu işlem “AMORTİSMAN” yazılı alanı fare yardımıyla seçip ikon çubuğunda “Masraf çeşidi” butonuna basılarak yapılmıştır. Daha sonra karşılaşılan masraf çeşidi alanında, gruba bağlanması istenilen masraf çeşidinin kodu girilir ve kaydedilerek işlem tamamlanır.

Çizim 1.9 Masraf çeşidi grubu yarat ekranı

Değiştir

Sistemde yaratılmış olan masraf çeşidi gruplarının değiştirilmesini sağlayan işlemdir. Menü yolu kullanılabileceği gibi, eğer işlemin kodu biliniyorsa işlem kodu kullanılarak da işleme girilebilir. Bunun için komut satırına işlem kodu olan “KAH2” yazarak “Enter” tuşuna basmak yeterli olacaktır. Açılan ekranda masraf çeşidi grubunun kodu girilerek değişiklik ekranına ulaşılır. Bu ekran yukarıdaki masraf çeşidi grubu yaratma ekranıyla aynı biçimdedir. Aynı işlemler bu seçenekte de yapılabilir ve masraf çeşidi grubu değişikliği böylece yapılabilir.

 

Görüntüle

Sistemde yaratılmış olan masraf çeşidi gruplarının görüntülenmesini sağlayan işlemdir. Menü yolu kullanılabileceği gibi, eğer işlemin kodu biliniyorsa işlem kodu kullanılarak da işleme girilebilir. Bunun için komut satırına işlem kodu olan “KAH3” yazarak “Enter” tuşuna basmak yeterli olacaktır. Açılan ekranda masraf çeşidi grubunun kodu girilerek görüntüleme ekranına ulaşılır. Bu ekran da “Değiştir” işlemi gibi “Yarat” ekranıyla aynıdır. Fakat sadece görüntülemeye yönelik olduğundan ikon çubuğunda diğerleri gibi değişikliğe yönelik butonlar bulunmaz.

(Visited 927 times, 1 visits today)

About SAPprof Editör

Check Also

Masraf Yeri Grubu

Masraf Yeri Grubu Her masraf yeri standart hiyerarşide bir üst birime bağlıdır. Her üst birim …

Bir cevap yazın