Home » SAP Eğitimleri » CO (Controling) Modül Eğitimleri » SAP FI Modülü Nedir ? Bu modülden beklentimiz ne olmalı ?

SAP FI Modülü Nedir ? Bu modülden beklentimiz ne olmalı ?

SAP FI Modülü Nedir ? Bu modülden beklentimiz ne olmalı ?

 


 

Bu yazımda SAP FI Modülü Nedir ? Sorusuna dilim döndüğünce cevap veriyor olacağım. Tabi ki burada anlatacaklarım buz dağının görünen tarafı ancak en azından konuya hakim olmayan arkadaşlarda bir fikir oluşturabileceği kanaatindeyim.

FI modülü (Financial Accounting) Mali muhasebe tarafında gelen verilerin birden fazla modül ile entegre bir şekilde kayıt edilmesi ve bu kayıtların saklanması aynı zamanda da finansal verilere üzerinden planlama kontrol ve stratejik kararlara alt yapı sağlayacak finansal raporların alınmasını sağlayan bir modüldür.

SAP ‘inin muhasebe tarafı büyük ölçüde bu modül üzerinden yapılmaktadır. Bu modül içerisinde günlük hayatta pek kullanmadığınız  ya da günlük hayatta başka anlamlar yüklediğiniz terimlere denk gelebilirsiniz.

(Aklıma geldikçe bu terimleri de bir başka yazı altında toplayıp SAP sözlüğü oluşturmayı planlıyorum.)

Örn :

Üst Birim, Şirket Kodu, Masraf Yeri,Üretim Yeri…

Üst Birim : Birden fazla şirketiniz olduğunda ve bu şirketlerin hiç birinin birbiri ile hiç bir şekilde bağlantısı olmasın dediğinizde (Kullanıcılar, Yetkiler, Müşteriler vs vs) yardımımıza üst birim (client) yapısı koşmaktadır. Birden fazla üst birim oluşturup bu üst birimlerin altında şirketleri açıp birbirinden bağımsız şekilde bu şirketleri yönetebiliriz.

Şirket Kodu : Muhasebede kullanılan organizasyonel bir birimdir. Şirketi temsil eder. Yukarıdaki anlatımıma bir ek yapayım. Birden fazla üst birim oluşturup bu üst birimler altında şirketleri tutabileceğim gibi bir üst birim oluşturup bu üst birimin altında birden fazla şirkette tutabilirim. Burada şunu belirtmeliyim bilançolar, kar zarar tabloları şirket kodu seviyesinde olacağından resmi defterlerde ayrı olacaktır. Ancak birbirine yakın süreçleri tasarımlara zaman harcamadan aynı tasarımları diğer şirketlerde de kullanabilir durumda olmaktayız.

Masraf Yeri : Şirket açısından bakıldığında masrafların oluştuğu ve o masraflardan sorumlu olan birimlere verilen addır. Diğer bir değişle giderleri takip edebileceğimiz en ufak birime masraf yeri denmektedir. Masraflar direk üretim yerlerinde doğabildiği gibi üretime dolaylı yoldan yansıyan masraflarda bulunmaktadır. Bu masraf türleride dönem sonu kapanışları itibari ile belirli dağıtım kriterleri göz önünde bulundurularak üretim yerlerine gönderilmektedir.

Üretim yeri : Adından da anlaşılacağı üzere üretim yapılan yere üretim yeri denir. Ancak bir yerin üretim yeri olabilmesi için sadece üretim yapmasına gerek yoktur. En kısa tabir ile bir yerde stok hareketi var ise orasıda bir üretim yeridir diyebiliriz.

Bu açıkladıklarım gibi daha bir çok terim SAP FI modülü ile hayatımıza izinsiz bir şekilde giriş yapacak. Terimleri sırası geldikçe ve dilim döndüğünce açıklıyor olacağım. Şimdi bakalım FI modülü bizim için neler yapabiliyor.

Genel olarak ekstra bir talep olmaz ise düşünülen dört adet FI kırılımı vardır.

 • Genel Muhasebe
 • Satıcılar Muhasebesi
 • Müşteri Muhasebesi
 • Duran Varlık

Genel Muhasebe : Bir organizasyonun tüm işlemlerinin kaydını tuturak (Muhasebesel) farklı muhasebe standarlarına göre raporlanabilmesini sağlayan sistemdir.

Bu başlık içerisinde incelenen konulara örnek verecek olur isek ;

 • Defter Tanımlamaları
 • Hesap Planı
 • Banka veriler
 • Denkleştirmeler
 • Vergi İşlemleri
 • Kapanış Kayıtlarıı
 • Mizan
 • Mali Tablolar

Satıcılar Muhasebesi : Satıcılar ile ilgili olarak tüm kayıtların tutulduğu alandır. Satınalma talep, teklif ve siparişinin sonrasında malın girişi, fatura girişi ve bu faturaların ödenmesi kısımlarında arka planda kayıt atan bir modüldür.

Yine bu başlık içerisindeki konulara bir kaç örnek verelim :

 • Satıcı Tanımlamaları
 • Satıcı Faturaları
 • Satıcı Ödemeleri
 • Satıcı Avansları
 • Satıcı Denkleştirmeleri
 • Satıcı hesap bakiyeleri ve raporları…

Müşteriler Muhasebesi : Müşteriler ile ilgili muhasebe kayıtlarının tutulduğu ve faturalama süreçlerinin sonuna kadar SD modülü ile entegre çalışan bir diğer birimdir. (SD modülü satış dağıtım olarak geçer daha sonra bu modülü de açıklıyor olacağım)

Başlık içerisindeki konular :

 • Müşteri tanımlaması
 • Müşteri Faturaları
 • Müşteri Avansları
 • Müşteri Ödemeleri
 • Müşteri İade Faturaları
 • Denkleştirmeler…

Duran Varlık : Duran varlıkların yönetiminin sağlandığı bölümdür. Duran varlıkların giriş, çıkış gibi işlemleri bu alan üzerinden yönetilir. Amortismanıda unutmamak lazım

Başlık içerisindeki konular :

 • Duran Varlık Sınıfları
 • Duran Varlıkların Sisteme Tanıtılması
 • Duran Varlık Girişleri
 • Duran Varlık Çıkışları
 • Yatırımlar
 • Aktifleştirmeler
 • Amortisman hesaplama ve kayıt altına alma

gibi.

Genel olarak SAP FI denilince bu 4 ana başlık konuşulmaktadır. Ancak tabi ki bu modül bu kadar değildir.

Hazine yönetimi, Bankalar, Krediler vs vs.. gibi bir çok modülü de kapsamaktadır.

Şimdilik aklıma gelenler bunlar yazılarım ilerledikçe eklemeler ve çıkarmalar illa ki olacaktır. Surç i lisan ettiysem affola..

Yazının orjinaline aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

 

http://buraksenturk.com.tr/sap-fi-modulu/

(Visited 1.057 times, 1 visits today)

About SAPprof Editör

Bir cevap yazın