Home » SAP Eğitimleri » MM (Malzeme Yönetimi) Eğitimleri » SAP MM Modülü Organizasyon Yapısı ve Kavramlar

SAP MM Modülü Organizasyon Yapısı ve Kavramlar

SAP MM Modülü Organizasyon Yapısı ve Kavramlar

SAP projelerinde tüm modüller kavramsal tasarım aşamasında ilk olarak organizasyon yapısıyla ilgili analizleri yaparlar, organizasyon yapısı SAP üzerinde yetkilendirme, raporlama vb. amaçlar için çok kritik bir yapıdır, ayrıca üst seviyede diğer modüller ile olan entegrasyonları sağlar. MM modülüyle ilgili örnek bir organizasyon yapısı aşağıdaki şekildedir.

ORGANİZASYONEL YAPI


Yukarıda gördüğünüz organizasyon yapısında başlıkların temel açıklamaları aşağıdaki şekildedir.

Şirket Kodu

Şirket kodu, bağımsız olarak bilanço çıkaran bir birimdir (örneğin şirketler topluğu içinde yer alan bir şirket). Şirket kodu düzeyinde, yasaların öngördüğü bilanço ve kâr / zarar hesabı çıkarılır.

Şirket kodları FI (Mali Muh.) tarafından yaratılan şirket kodları ile aynıdır.

Üretim Yeri

Üretim yeri, bir şirket içinde yer alan bir organizasyon birimidir. Üretim yeri, mal ve hizmet üretiminin yapıldığı ya da malların sevkiyata hazır duruma getirildiği yerdir. (örneğin üretim merkezi, merkezi sevkiyat deposu, şirket merkezi, vb.)

 

Depo Yeri

Depo yerleri, bir üretim yeri içindeki malzeme stoklarını birbirinden ayırt etmeyi sağlayan ve malzemelerin yerlerini belirten organizasyon birimleridir.


Malzemelerin Ana Verilerinde Depo Yerleri tanımlanarak, ilgili Depo yerlerinde takibi sağlanacaktır.

Satınalma Organizasyonu

Satınalma organizasyonu; işletmeyi satın alma ihtiyaçlarına göre alt bölümlere ayırmak için kullanılır. Satınalma organizasyonu malzemeleri tedarik eder, satıcılarla satın alma koşulları konusunda görüşmeleri yürütür ve satın alma işlemlerinden sorumludur. Ayrıca satınalma raporlaması için temel yapıyı sağlar.

Satınalma Grupları

Satın alma grubu, belli satın alma işlemlerinden sorumlu olan bir satıcıyı ya da bir satıcı grubunu tanımlayan anahtardır.

Değerleme Birimleri

Malzeme değerleme birimi, malzeme değerlemesinin hangi düzeyde (üretim yeri ya da şirket kodu düzeyinde) yapılacağını belirler.

Stok değerlemelerinin üretim yeri bazında yapılması SAP tarafından önerilmektedir.

(Visited 2.382 times, 1 visits today)

About Sinan Dilaver

Check Also

Masraf Yerine(Hesap Tayinli) Sayınalma Talebi Oluşturma

Masraf Yerine(Hesap Tayinli) Sayınalma Talebi Oluşturma Hesap Tayinli Satınalma Talebi Yaratma Hesap tayinli satınalma talebi …

Bir cevap yazın