Home » SAP Eğitimleri » SAP Proje ve Portföy Yönetim Modülü (PPM) Detay

SAP Proje ve Portföy Yönetim Modülü (PPM) Detay

SAP Proje ve Portföy Yönetim Modülü (PPM) Detay

 

SAP PPM modülü temel olarak aşağıdaki işlevsellikleri barındırmaktadır, ilerleyen yazılarımız tüm başlıkları detaylı olarak inceleyeceğiz, bu yazımızın temel amacı ana hatlarıyla modülü tanıtmak olacaktır.

 

Öncesinde kullanacağımız bazı kavramları açıklamakta fayda var.

 

Proje: Proje, bir probleme çözüm bulma ya da beliren bir fırsatı değerlendirmeye yönelik, bir ekibin, başlangıcı ve bitişi belirli bir süre ve sınırlı bir finansman dahilinde, birtakım kaynaklar kullanarak, müşteri memnuniyetini ve kaliteyi göz önünde bulundururken olası riskleri yönetmek şartıyla, tanımlanmış bir kapsama uygun amaç ve hedefler doğrultusunda özgün bir planı başlatma, yürütme, kontrol etme ve sonuca bağlama sürecidir

Portföy:

 

 

Projeleri gruplandırmak, ayrıca projelerin yapılama kararı verilmeden önce fikirlerin değerlendirilmesi, soru setleriyle ölçümlenmesi ve devamında bu fikirlerin proje öğesine çevrilerek takiplerinin yapılması Portföy yönetimi başlığı altında incelenmektedir.

 

 

Proje Yapısı : Şirketin organizasyonel yapısını yansıtabileceğiniz, ayrıca projeleri şirketin stratejik hedefleri doğrultusun guruplayabileceğiniz yapıdır

Sınıflandırma Hiyerarşileri : Projeler için alternatif gruplandırmalar yapabileceğiniz yapıdır

Proje Öğleri: Proje fikirlerinin onaylanması doğrultusunda takip edildiği başlıktır, ayrıca Projeyi detayında Proje yönetimi modülünde takip ediyorsanız entegrasyonunu sağlayan yapıdır, ayrıca zamanda PS modülü ile de entegre olabilir.

Proje İnsiyatifleri (Project Initiatives
): Türkçeye çevirisi tam doğru olmasada, Proje firkirlerini ifade edebilmektedir, Çalışanlardan gelen proje fikirlerini ifade etmektedir, her fikir çeşitli soru setleri ile değerlendirilerek proje olarak ele alınıp alınmayacaklarına karar verilir

 

 

 

Proje yönetimi modülü altında temel olarak aşağıdaki başlıklar buluınmaktadır.

 

Projeler: Takip ettiğiniz projelerin detaylı olarak planlayabildiğiniz ve kontrol ettiğiniz başlıktır

Görevler: Kişiye atanmış proje aktivitelerini ifade etmektedir.

Kontrol Listeleri: Projelerde çişitli checkt listeler oluşturulabilir, bu checkt listler vasıtası ile projelerinde yapıldı yapılmadı gibi aktiviteler aktivite girişi yapılmaktasınız takip edilebilir, örneğin project charter yayınlandı mı. Yada SAP projerlerinde canlı öncesi hazırlanan canlı geçiş kontrol listeleri

Onaylar: Faz geçişlerinde bir faz tamamlanmadan diğer faza başlanmaması yada fazın onaylanması anlamında gelmektedir. Bunun için onay başlığı kullanılmaktadır.

Değerlendirmeler: Projelerin şimdiki veya daha önceki bir versiyonundaki temel başlıklar çerçevesinde durumunu raporlamak için kullanılır. Örneğin Projede belli tarihlerde satınalmalar planlanmıştır, bu satınalamların gerçekleşme durumlarını raporlayabilirsiniz.

 

Vesiyonlar: Projenin herhangi bir anında versiyonunu oluşturarak, projenin üzerinden what if analizleri yapabilir, ayrıca proje için baseline alıp, ana proje üzerinden plan değişiklikleri yapabilir, bunları bir önceki versiyon ile yani baseline ile karşılaştırabilirsiniz.

 

 

Tüm şirketin kaynaklarını yönettiğiniz kısımdır, burada kaynak olarak özellikle kişilere odaklanılmıştır.

Kaynaklar: Kaynak Yöneticilerin kendilerin bağlı kaynakların doluluklarını gördükleri ve raporladıkları kısımdır.

Kadolama: Kaynak yöneticilerinin projelere planlanmış ekiplerinin atandıkları rolleri ve aktiviteleri raporladıkları, doluluklarını gördükleri, ayrıca kendilerine gelen kaynak taleplerini onayladıkları kısımdır.

 

 

Proje ve Portföy yönetim paneli, Portföyleri, bunların hiyerarşik yapılarını, proje şablonlarını ve kaynaları oluşturdukları, ekipleri belirledikleri sıkımdır.

Bir çok başlığı yukarıdaki yazımızda açıklamıştık eksik başlıkları da açıklamak gerekirse.

Proje Yönetim Şablonları: Projelerini proje türlerine ve daha bir çok kritere göre gruplayabiliriz, yeni bir proje geldiğinde planlama ve dokümante etme sürecini minumumda tutmak için proje şablonları kullanılır.

Kaynak Yönetimi: PPM ürünü HR sistemi ile tam entegre olarak çalışır, HR da oluşturupmuş tüm personeller ve organizasyon yapısı PPM modülüne BP olarak akmaktadır ve Dış kaynaklar manuel olarka bu başlık altında oluşturulabilmektedir.

 

 

PPM ürünün tam olarak web tabanlı olduğunu düşünürsek, projede aktivite atanmış çalışanların aktivitelerini de web üzerinden girmesine sistemimiz olanak vermektedir. Bunun için SAP ESS çözümündeki özellikler kullanılmaktatır, PPM modülü akvitie girişleri için CATS (Cross aplication timesheet ) modülünü kullanmaktatır, EHP5 ile birlikte bu entegrasyon gelmiştir.

Kişilerin kendilerine atanmış aktivitelerinini aktivite tarihine göre Zaman çizelgelerinden görmekte ve çalışma sürelerini girebilmektedirler.

 

(Visited 640 times, 1 visits today)

About Sinan Dilaver

Check Also

SAP cProject İle ERP Nesnelerinin İlişkilendirilmesi

SAP cProject İle ERP Nesnelerinin İlişkilendirilmesi   SAP cProject modülü ile SRM kullanmıyorsanız malesef bir satınalma …

Bir cevap yazın