Home » SAP Eğitimleri » SLCM Modül (ders) kaydı yapılması

SLCM Modül (ders) kaydı yapılması

  1. Modül (ders) kaydı yapılması

Öğrencinin kayıt olduğu modülleri görüntülemek, modül (ders) kaydı yapmak ve modül kayıtlarını iptal etmek için öğretim içeriği işlevi kullanılır.

Öğretim içeriği işlevi ile:

  • Öğrencinin tüm modül kayıt tarihçesine genel bakış (listeleme ve filtreleme yapılabilen, modüllerle ilgili veri listesi)
  • Modüllere münferit ve toplu kayıt
  • Nesne yöneticisini kullanarak modül seçimi
  • Mevcut modül kayıtlarının değiştirilmesi
  • Öğrenciye ait detaylı verinin görüntülenmesi
  1. Modüllere toplu kayıt yapılması

Bölüm kaydı yapılmış olan öğrenci için ders kaydı yapmak için MenüàÖğrenci dosyası seçilir ve öğretim içeriği ikonuna basılır.

Şekil 1.1.a. Öğrenci dosyası-Öğretim içeriği seçimi

 

 

 

 

 

Gelen ‘Öğretim içeriğinin bakımını yap’ ekranında ders seçimi yapılmak istenen bölüm, akademik dönem, zorluk derecesi (dönem dersleri) seçilerek modüller butonuna basılır ve ilgili bölüme ait dersler listelenir. Sistem bulduğu modülleri ‘modül seçimi’ ekran bölümünde sıralar.

Listelenen dersler içinden kayıt yapılmak istenen dersler seçilir, hepsine kayıt yapılmak isteniyorsa tümünü seç butonuna tıklanır. Dersler seçildikten sonra devral butonuna basılarak seçilen modüller otomatik olarak kayıt diyaloğu ekranına taşınır.

 

Şekil 1.1.b. Öğrencinin kaydolacağı derslerin seçimi

İstenirse herhangi bir ders için, ders kodu üzerine çift tıklandığında kayıt detaylarına erişilir. Bu dersin eğer tek şubesi var ise otomatik olarak bu seçili gelecektir. Kontrol edilerek sekmenin altında bulunan sakla butonuna basılır, ders kaydı böylece tamamlanmış olacaktır.

Şekil 1.1.c. Ders kaydının yapılması

Ekrana gelen bilgi mesajı aşağıdaki gibi olacaktır.

Şekil 1.1.d. Kayıt yapıldıktan sonra gelen bilgi ekranı

  1. Münferit modül kaydı yapılması

Öğretim içeriği bakım ekranında nesne yöneticisi kullanılarak bir modül seçilir.

Şekil 1.2.a. Nesne yöneticisi kullanılarak modülün seçilmesi

Modül ayrıntısı ekranına kopyalanmak istenen modüle çift tıklanır. Burada modül verileri ve ilgili eğitim ve toplantı tekliflerini görüntülenir.

Şekil 1.2.b. Modül ayrıntısı ekranı

Eğitim ve toplantı ya da eğitim ve toplantı paketi seçilir. Münferit kayıt yarat butonu ile modüle direkt olarak kayıt yapılır. Gelen ekranda gerekli ise değişiklik yapılarak sakla butonuna basılır.

Şekil 1.2.c. Modül kaydı yaratma ekranı

 

Modül kaydı yapıldıktan sonra işlemin başarılı olduğuna dair bir bilgi mesajı gelecektir.

Şekil 1.2.d. Modül kaydının yapıldığına dair bilgi mesajı

Modül kaydı yaratıldıktan sonra Güncel kayıt sekmesi yeşile döner.

Şekil 1.2.e. Modül kaydı yaratıldıktan sonra modül kaydı yaratma ekranı

 

 

 

 

 

 

Eğer birden çok modül kaydı yapmak istiyorsanız modülü, modül ayrıntısı sekme sayfasından kayıt diyaloğu sekme sayfasına ‘devral’ butonu ile kopyalamanız gerekir. İstediğiniz tüm modülleri kopyaladıktan sonra bunları kayıt diyaloğu sekmesindeki Sakla butonu ile kaydedersiniz. Kayıt diyaloğu sekmesinde ayrıca bir modül kaydını iptal edebilirsiniz.

 

 

Şekil 1.2.f. Kayıt yapılacak modülün seçimi ve devralınması- modül ayrıntısı ekranı

Şekil 1.2.g. Devralınan modülün otomatik olarak kayıt diyoloğu ekranına taşınması

Şekil 1.2.h. Kayıt yapılacak ikinci modülün seçimi ve devralınması- modül ayrıntısı ekranı

 

Şekil 1.2.ı. Devralınan modülün otomatik olarak kayıt diyoloğu ekranına taşınması ve sakla butonuna basılarak modül kaydının yapılması

 

 

Şekil 1.2.i. Modül kaydının yapıldığına dair bilgi mesajı

 

Şekil 1.2.j. Modül kaydı yapıldıktan sonra kayıt diyaloğu ekranı

(Visited 487 times, 1 visits today)

About Sinan Dilaver

Check Also

SAP – IS-HER Yüksel Öğrenim Çözümü

SAP – IS-HER Yüksel Öğrenim Çözümü SAP’nin Yükseköğrenim Kurumları ve k12 Kurumları için geliştirdiği IS-HER …

Bir cevap yazın