Home » Tag Archives: sap mm

Tag Archives: sap mm

Masraf Yerine(Hesap Tayinli) Sayınalma Talebi Oluşturma

Masraf Yerine(Hesap Tayinli) Sayınalma Talebi Oluşturma Hesap Tayinli Satınalma Talebi Yaratma Hesap tayinli satınalma talebi yaratma süreci 1.1.1 adımında anlatılan süreçle aynıdır. Bu bölümde farklı olan noktalara değinilecektir. Masraf Yeri İçin Satınalma Talebi Yaratma Masraf yeri için satınalma talebi yapılacaksa Hesap tayini tipi alanına ‘K’ harfi girilmeli veya arama penceresi kullanılarak ‘K’ seçilmelidir.   Çizim 1.22 Masraf Yeri İçin Satınalma …

Read More »

Satınalma Talebi Oluşturma Eğitimi

Standart Satınalma Talebi Standart Satınalma Talebi Yaratma Müşterinizde ihtiyaç duyulan bir malzemenin satınalma sorumlularına bildirilmesi ve tedariğinin sağlanması amacıyla satınalma talepleri oluşturulacaktır. Aşağıdaki menü adımı izlenerek ya da ME51N işlem kodu kullanılarak satınalma talebi yaratma iş adımına gidilir. Çizim 1.1 Satınalma Talebi Yarat – Menüden Erişim Çizim 1.2 Satınalma Talebi Yarat – İşlem Kodu ile Erişim     Satınalma talebi …

Read More »

MM (Malzeme Yönetimi) Modülünde Sıkça Duyulan Kavramlar

MM (Malzeme Yönetimi) Modülünde Sıkça Duyulan Kavramlar Malzeme yömetimi modülününde aşağıdaki kavramral sıklıkla karşınıza çıkmaktadır. Kavramların açıklamaları aşağıdaki şekildedir.   Üst Birim: SAP sisteminde kendine ait ana verileri ve bir dizi tablolarıyla, ticaret hukuku, organizasyon ve bilgi işlem tekniği açısından bağımsız bir birimdir. İşletme yönetimi açısından üst birim, bir şirketler topluluğunu temsil eder. Şirket Kodu: Muhasebesiyle kendi içinde bir bütünlük …

Read More »

SAP Sınıflandırma Özelliği

SAP Sınıflandırma Özelliği   SAP projelerinde ana veriler üzerinden birçok ek bilgiyi tutma ihtiyacı doğabilir. Bu işlem için Z li tablolar oluşturarak SAP izin verdiği ölçüde bunları ekranlara ek sekme olarak ekleyerebilir, yine gerekli kodlamaları yaparak bu ekranlar üzerinden veri girişi ve değiştirme işlemlerini yapabilirsiniz, bu işlemleri sadece geliştirme yaparak yapmanız mümkündür. Diğer alternatif yöntemde SAP sınıflandırma yapısını kullanmaktır. SAP’i …

Read More »

SAP MM Modülü Ana Verileri

SAP MM Modülü Ana Verileri Kavramsal aşamasında organizasyon yapısı belirlendikten sonra, sırada ana veriler var, ana verileri her modül için standart değerleri barındırırlar, MM modülünde aşağıdaki ana veriler bulunmaktadır. Malzeme Ana Verileri Bir malzemenin yönetilebilmesi için gerekli tüm temel bilgileri içeren veri kayıtlarıdır. Bu veriler, malzemenin doğasından kaynaklanan malzemeyi tanımlayıcı veriler (hacim, ebat ve ağırlık) ve malzemeyi kontrol etme işlevi …

Read More »

SAP MM Modülü Malzeme Yaratma

SAP MM Modülü Malzeme Yaratma Malzeme ana verisi SAP de en kritik ana veridir, bir çok modül yapılan işlemlerde malzeme ana verisini kullanır, satın alma, üretim, fiyatlandırma, satış, vb. Bu yüzden malzeme ana verileri tam ve hatasız olmalıdır. SAP projelerinde malzeme ana verisi canlı geçiş öncesi sisteme aktarılır ve devamında son kullanıcılar artık yeni malzemeleri kendileri oluşturur ve değiştirir. Malzeme …

Read More »

SAP MM Modülünde Stokları Görüntüleme

SAP MM Modülünde Stokları Görüntüleme   SAP MM modülü ile tüm stoklar ve stok hareketleri yönetilmektedir. SAP sisteminizdeki tüm stokları MB52 işlem koduyla görüntüleyebilirsiniz.  İşlem kodları ile ekranlara ulaşmak için ekranın sol üst tarafındaki boşluğa komutumuzu yazıyoruz ve enter tuşuna bastığımızda ekranımız depo stok görüntüleme ekranımız karşımıza çıkacaktır.  MB52 ekranını açtığınız zaman karşınıza aşağıdaki gibi bir görüntü çıkacaktır.  Kısaca bu …

Read More »

SAP MM Modülü Organizasyon Yapısı ve Kavramlar

SAP MM Modülü Organizasyon Yapısı ve Kavramlar SAP projelerinde tüm modüller kavramsal tasarım aşamasında ilk olarak organizasyon yapısıyla ilgili analizleri yaparlar, organizasyon yapısı SAP üzerinde yetkilendirme, raporlama vb. amaçlar için çok kritik bir yapıdır, ayrıca üst seviyede diğer modüller ile olan entegrasyonları sağlar. MM modülüyle ilgili örnek bir organizasyon yapısı aşağıdaki şekildedir. ORGANİZASYONEL YAPI Yukarıda gördüğünüz organizasyon yapısında başlıkların temel …

Read More »

Sayım Sonuçlarının Girilmesi

SAP Malzeme Yöntim Modülü Sayım Sonuçlarının Girilmesi Daha önce oluşturduğumuz sayım belgeleri MI21 işlem kodundan yazdırılabilir veya MI24 işlem kodundan durum bazlı rapor alınabilir. Henüz sayılmadı durumundakiler seçilip kullanıcılara verilebilir. Bu ekrandan sayım girişi de yapılabiliyor. Sayılanları gir, sonra kalanlar 0 ise “sıfır sayım belirle” denince otomatik olarak diğerlerine 0 kayıt atıyor. Farkları görmek için MI20’ye gidip belge durumu sayılmış …

Read More »