Home » Tag Archives: sd

Tag Archives: sd

Faturlama esnasında azami kalem hatası

Satış Faturası’nı muhasebeleştirilirken siparişte çok fazla sayıda kalem yer aldığı durumlarda “azami kalem sayısına ulaşıldı” hatasını alabilirsiniz. Bunun nedeni oluşacak olan muhasebe belgesi satır sayısının 999 ‘dan fazla olmasıdır. BSEG tablosunda kalem no alanı ” BUZEI”‘nin uzunluğu 3 karakter olduğu için 999 satırın üzerinde kayıt atılması mümkün olmamaktadır. Bu durumun çözümü olarak ilk başta akla muhasebe belgesinde özetleme uyarlamasını aktive …

Read More »

SD Fiyatlandırma (Pricing) Uyarlamaları Nasıl Yapılır

Fiyatlandırma: Fiyatlandırma koşul tabloları A ile başlar. Örneğin; A636, A684 gibi Rebate için ise koşul tabloları KOTE ile başlar. Örneğin; KOTE718, KOTE720 gibi Fiyatlandırma uyarlamaları sırası aşağıdaki şekilde oluşur; Tablo=>Erişim Sırası(Access Sequence)=>Koşul(Condition)=>Maliyet Hesaplama Şeması(Pricing Procedure)   Tablo Oluşturulması: Pricing uyarlamalarında ilk önce Tablolar oluşturulur.         Conditions Allowed field: Burada tablolarda kullanacağımız alanların(field) listesi bulunur. Ayrıca buraya yeni …

Read More »