Home » SAP Makaleleri » SAP Activate ASAP’ın Yerini Alıyor

SAP Activate ASAP’ın Yerini Alıyor

SAP Activate ASAP’ın Yerini Alıyor

Bir önceki yazımda, SAP activate metodolojisini ana hatlarıyla anlatmaya çalışmıştım.

“S/4HANA ile birlikte İş Yapış Şekli de Değişiyor, Yeni Metodoloji SAP Activate”

Bu yazımda ise, metodolojinin detaylarına ve aşamalarına değinmeye çalışacağım.

Temelde SAP activate metodolojisinde dört aşama var : Hazırlık, Keşfet, Gerçekleştir ve Canlıya geçiş

Bu aşamaların her birinin detayında proje yönetimi ile ilgili bir çok başlık bulunmakta . Bu yazıda ASAP ile farklılaşan ve değişen süreçlerin SAP danışmanlarını nasıl etkileyeceğini anlatmaya çalışacağım.

 

İlk olarak kavramsal tasarım diye bir aşama artık olmayacak. İşin temelini , En iyi örnekler (Best Practices) oluşturuyor. Projenin hazırlık aşamasında ; kapsam dokümanı oluşturuluyor, burada kullanıcının iş süreçleri ve beklentileri detaylı olarak incelenerek en iyi örneklerden hangilerinin kullanılacağı belirleniyor. Bu aşamada belirlenen süreçlere göre sistem hazır hale getiriliyor. Projenin satış aşamasında oluşturulan kapsam daha detaylandırılarak SAP sisteminin hazır hale getirilmesi gerekiyor. Burada donanım tedarikinde sorun çıkması durumunda cloud bir sistem devreye sokulabilir.

 

Sistem hazırlandıktan sonra , keşfetme aşamasına ( “Scope Validation” olarak da adlandırılıyor) geçilir. Beklentilerin ; en iyi örnekler ile ne kadar karşılandığı bu aşamada sistem üzerinden workshoplar yapılarak, kapsam doğrulanır ve SAP süreçlerinin süreci ne kadar karşıladığı sistem üzerinden standart yapı gösterilerek anlatılır.

Bu aşamanın özellikle faydası ileride doğabilecek değişiklikleri en aza indirecek şekilde kullanıcı sürece dahil edilir, süreci anlaması sadece yazı ile değil ekranlar üzerinden görsellikle sağlanır. Bu aşamada ana soru standart süreç ihtiyacını karşılıyor mu, karşılamıyorsa ise neden standardı kullanmayasınız, standarsüreç t kullanımını faydaları anlatılarak ve standart süreç kullanılmaya ikna edilmeye çalışılır.

 

 

 

 

Artık ilk workshoplar bitmiştir, sistem üzerinde yapılacak temel uyarlamalar belirlenir. Artık ikinci workshoplar başlayacaktır, firmanın yapısına uygun olarak tanımlanan süreçler için gerekli uyarlamalar yapılır, yani kullanıcılar kendisiyle ilgili verileri sistemde görmeye başlar. Bu süreçte yine sprintler halinde süreç ilerletilir. Her şey bu aşamada firmanın verileri ile sistem üzerinden yürütülür.

 

Eğer en iyi örnekler (best practices ) şirket ihtiyaçlarını tamamen karşılamıyor ise süreç yeniden işletilir. En iyi örneklerden ziyade temel uyarlamalar yapılarak, süreç işletilir.

Tüm bu aşamalarda, Standartlar ile beklentiler arasındaki farklar belirlenerek GAP listeleri oluşturulur. Burada temel amaç doğru çözümü üretmek, ve bir sonraki aşamada yapılacak işleri çıkartmaktır.

 

Artık elimizde net bir kapsam, sistem üzerinden yapılacak işlerin detayları (GAP listesi) yani devam eden sürecin yol haritası bellidir. Firma çalışanları artık SAP ‘yi çok iyi tanımış ve beklentileri ona göre belirlemiştir, ileride çıkabilecek değişiklikler en aza indirilmiştir.

 

Oluşan GAP listemizdeki başlıklar önceliklendirilerek sprintler oluşturulur . Sprintler 2-4 haftalık belli bir amacı gerçekleştirmek için gerekli olan GAP listesindeki başlıkların gruplanmış ve önceliklendirilmiş hali olarak düşünebilirsiniz, Agile metodolojisi ile birlikte gelen bu özellik ana amaç aslında kısa periyotlarda belli çıktıları üretmek olarak düşünebilirsiniz.

Artık elimizde standart çözümler çerçevesinde firma süreçlerine uygun bir sistem var, artık gerçekleştirme aşmasına geçebiliriz. Bir önceki aşamada planlanmış sprintler için gerekli işlemler yapılır, kullanıcılara anlatılır, test edilir ve onaylanılır. Bu şekilde tüm GAP listesi tamamlanıncaya kadar çeşitli sprintler halinde tüm iş listesi tamamlanarak gerçekleştirme aşaması tamamlanır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gerçekleştirme aşaması sonrası canlı hazırlık çalışmaları yapılır ve canlıya geçilir.

 

 

 

 

 

 

 

 

(Visited 1.722 times, 1 visits today)

About Sinan Dilaver

Check Also

SPRO Yerine Guided Configuration

SPRO Yerine “Guided Configuration”   Yazıya başlamadan önce belirtmekte fayda var, Guided configuration özelliği şu …

One comment

  1. Yeni proje yönetimi metodelojisi Axapta’nın proje yönetim metodolojisiyle çok benzer bir yapıya bürünmüş sanki.

    Axapta tarafında da ilk olarak AS IS toplantıları yapılıp, bu toplantıların üzerine Axapta sistem kurulumu yapılarak kullanıcılar tarafından ekranlar test edildikten sonra TO BE toplantıları yapılıp süreç devam edecek şekilde bir metodoloji kullanılmakta.

Bir cevap yazın