Home » SAP Eğitimleri » MM (Malzeme Yönetimi) Eğitimleri » MM (Malzeme Yönetimi) Modülünde Sıkça Duyulan Kavramlar

MM (Malzeme Yönetimi) Modülünde Sıkça Duyulan Kavramlar

MM (Malzeme Yönetimi) Modülünde Sıkça Duyulan Kavramlar

Malzeme yömetimi modülününde aşağıdaki kavramral sıklıkla karşınıza çıkmaktadır. Kavramların açıklamaları aşağıdaki şekildedir.

 sap mm

Üst Birim: SAP sisteminde kendine ait ana verileri ve bir dizi tablolarıyla, ticaret hukuku, organizasyon ve bilgi işlem tekniği açısından bağımsız bir birimdir. İşletme yönetimi açısından üst birim, bir şirketler topluluğunu temsil eder.

Şirket Kodu: Muhasebesiyle kendi içinde bir bütünlük oluşturan, bağımsız olarak bilanço çıkarabilen bir birimdir.

Üretim Yeri: Lojistik bölümünün organizasyonel bir birimidir ve işletmeyi, üretim, tedarik, bakım/onarım ve malzeme ihtiyaç planlaması açısından bölümlere ayırır. Üretim yeri bir şirketin üretim birimi ya da şubesi olabilir.

Depo Yeri: Üretim yerindeki malzeme stoklarını düzenlemeyi sağlayan bir organizasyon birimidir. Üretim yerinde miktar temelindeki stok yönetimi, depo yeri düzeyinde gerçekleştirilir.

Satınalma Organizasyonu: Bir veya daha çok üretim yeri için satıcı ile satınalma koşullarını belirleyen organizasyon düzeyidir. Satınalma organizasyonu, satınalma sözleşmeleri yapmaya yasal olarak yetkilidir.

Satınalma Grubu: Satınalma işlemlerinden sorumlu bir satınalma elemanı veya elemanlarını tanımlayan anahtardır.

Değerleme Birimi: Malzeme değerlemesinin gerçekleştirildiği organizasyon düzeyidir. Değerleme birimleri üretim yeri ve şirket koduna göre tayin edilir. Üretim yeri düzeyinde stok değerlemesi ile aynı malzeme farklı üretim yerlerinde, farklı fiyatlarla değerlendirilebilir. Şirket kodu düzeyinde yürütülürse, malzemenin değerleme fiyatı şirketin tüm üretim yerlerinde aynı olur.

Satıcı Ana Verileri: Bir satıcıya ilişkin tüm bilgileri içerir. Veriler 3 kısıma ayrılır.


Genel Veriler: Bu veriler üst birim düzeyinde geçerlidir. Bunlar satıcının adresi, banka bilgileri gibi verileri kapsar.


Satınalma Verileri: Bu verilerin bakımı her satınalma organizasyonu için ayrı ayrı yapılır. Bunlar özellikle SAS para birimini, incoterm’leri ve satıcıya ilişkin çeşitli yöneltim verilerini içerir.


Muhasebe Verileri: Muhasebe verilerinin bakımı şirket kodu düzeyinde yapılır. Veriler mutabakat hesabı numarası, otomatik ödeme işlemlerine ilişkin ödeme biçimleri gibi bilgileri kapsar.

Malzeme Ana Verileri: Bir işletmenin malzemelerine ilişkin verilere ulaşabileceği merkezi veri kaynağıdır. SAP lojistik sisteminin çeşitli öğeleri malzeme ana verilerinden yararlanır. Malzeme ana verilerinde bulunan veriler, SAP lojistik sisteminde bazı işlevler için gereklidir.

Örneğin:

    Satınalma siparişleri için satınalma verilerinde,

    Mal hareketi kayıtları ve envanter işlemleri için stok yönetimi verilerinde,

    Mal hareketinde ya da fatura kontrolünde, malzeme değerlemesi için muhasebe verilerinde, vb.

Malzeme Türü:     Malzemeleri işletmenin ihtiyacına uygun ve düzenli bir biçimde yönetebilmek için aynı özelliklere sahip malzemeler gruplandırılır ve bir malzeme türüne tayin edilir. Malzeme türlerine örnek olarak hammadde, ticari malzemeler ve sarf malzemeleri sayılabilir.

Tüketim Malzemeleri: Tüketim malzemeleri olarak adlandırılan malzemeler doğrudan bir hesap tayin nesnesi için tedarik edilir. Stok yönetimi yürütülmez.

Satınalma Talebi(SAT): İşletmenin satınalma bölümüne iletilen ve belirli bir malzemenin veya servisin belirli bir tarihe kadar tedarik edilmesi talebini içeren iç belgedir.

Satınalma Siparişi(SAS): Belirli bir malzemenin ya da hizmetin, belirlenmiş koşullara göre tedarikinin sağlanması için satıcıya yöneltilen resmi bir taleptir.

Çerçeve Sözleşme: Satıcı ile işletme arasında yapılan ve tedarik edilecek malzeme ya da hizmetlere ilişkin koşulları belirleyen, uzun vadeli bir anlaşmadır. Çerçeve sözleşmesi koşullarında belirlenen süre, miktar ya da değer için geçerlidir.

Stok Yönetimi:     Malzeme stoğunun miktar ve değer temelinde yönetilmesi, mal hareketinin planlanması, kaydedilmesi ve belgelendirilmesinin sistem üzerinden takibidir. Stok yönetimi, satınalma ve fatura kontrolü ile doğrudan bağlantılıdır.

Serbest Kullanılabilir Stok: Fiziksel olarak depoda bulunan, değerlenmiş olan ve kullanım açısından hiç bir sınırlamaya tabi olmayan iç stoktur.

Rezervasyon:    Satıcı teslimatlarından oluşan mal girişleri ile üretime ilişkin mal çekme işlemlerinden stok yönetimi sorumlularının, güncel veriler hakkında bilgi sahibi olmasını sağlamak için manüel olarak oluşturulan belgedir. Rezervasyon esnasında stokta görünen malzemenin başka bir birime çıkışı mümkündür.

(Visited 3.627 times, 1 visits today)

About Sinan Dilaver

Check Also

Masraf Yerine(Hesap Tayinli) Sayınalma Talebi Oluşturma

Masraf Yerine(Hesap Tayinli) Sayınalma Talebi Oluşturma Hesap Tayinli Satınalma Talebi Yaratma Hesap tayinli satınalma talebi …

Bir cevap yazın